צפייה במאמרים שסומנו 'ssd'

 How do i check my hard disk usage?

Connect to your VPS via SSH and then run the following command:df -hThis will show you the usage...